• مخابرات کرمانشاه

بازی اروگوئه و پرتقال

نتیجه  بازی اروگوئه و پرتقال در ادامه مطلب.

پخش بازی اروگوئه و پرتقال بصورت کامل و خلاصه بازی در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را می توانید از نامیا دانلود دریافت نماید. بازی اروگوئه و پرتقال در ۹ تیر ماه ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه به وقت ایران برگزار میگردد. این بازی در مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه برگزار خواهد شد.

(بیشتر…)

  • 710 بازدید
ادامه مطلب

بازی آرژانتین و فرانسه

نتیجه بازی آرژانتین و فرانسه در ادامه مطلب.

پخش بازی آرژانتین و فرانسه بصورت کامل و خلاصه بازی در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را می توانید از نامیا دانلود دریافت نماید. بازی آرژانتین و فرانسه در ۹ تیر ماه ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه به وقت ایران برگزار میگردد. این بازی در مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه برگزار خواهد شد.

(بیشتر…)

  • 784 بازدید
ادامه مطلب
 نامیا

بازی انگلیس و بلژیک

نتیجه بازی انگلیس و بلژیک در ادامه مطلب.

پخش بازی انگلیس و بلژیک بصورت کامل و خلاصه بازی در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را می توانید از نامیا دانلود دریافت نماید. بازی انگلیس و بلژیک در ۷تیر ماه ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه به وقت ایران برگزار میگردد. این بازی در شهر کالینگراد در ورزشگاهی با نام کالینگراد در گروه G مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه برگزار خواهد شد.

(بیشتر…)

  • 602 بازدید
ادامه مطلب

بازی تونس و پاناما

نتیجه بازی تونس و پاناما در ادامه مطلب.

پخش بازی تونس و پاناما بصورت کامل و خلاصه بازی در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را می توانید از نامیا دانلود دریافت نماید. بازی تونس و پاناما در ۷تیر ماه ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه به وقت ایران برگزار میگردد. این بازی در شهر مرادویا در ورزشگاهی با نام سارنسک در گروه G مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه برگزار خواهد شد.

(بیشتر…)

  • 433 بازدید
ادامه مطلب

بازی ژاپن و لهستان

نتیجه بازی ژاپن و لهستان در ادامه مطلب.

پخش بازی ژاپن و لهستان بصورت کامل و خلاصه بازی در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را می توانید از نامیا دانلود دریافت نماید.بازی ژاپن و لهستان در  ۷تیر ماه ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه به وقت ایران برگزار میگردد. این بازی در شهر ولگوگراد در ورزشگاهی با نام ولگوگراد در گروه H مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه برگزار خواهد شد.

(بیشتر…)

  • 471 بازدید
ادامه مطلب
 نامیا

بازی سنگال و کلمبیا

نتیجه بازی سنگال و کلمبیا در ادامه مطلب.

پخش بازی سنگال و کلمبیا بصورت کامل و خلاصه بازی در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را می توانید از نامیا دانلود دریافت نماید.بازی سنگال و کلمبیا در ۷تیر ماه ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه به وقت ایران برگزار میگردد. این بازی در شهر سامرا در ورزشگاهی با نام سامرا در گروه H مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه برگزار خواهد شد.

(بیشتر…)

  • 424 بازدید
ادامه مطلب

بازی کرواسی و دانمارک

پیش بینی بازی کرواسی و دانمارک در ادامه مطلب.

پخش بازی کرواسی و دانمارک بصورت کامل و خلاصه بازی در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را می توانید از نامیا دانلود دریافت نماید. بازی کرواسی و دانمارک در ۹ تیر ماه ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه به وقت ایران برگزار میگردد. این بازی در مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه برگزار خواهد شد.

(بیشتر…)

  • 441 بازدید
ادامه مطلب

بازی اسپانیا و روسیه

نتیجه بازی اسپانیا و روسیه در ادامه مطلب.

پخش بازی اسپانیا و روسیه بصورت کامل و خلاصه بازی در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را می توانید از نامیا دانلود دریافت نماید. بازی اسپانیا و روسیه در ۱۰ تیر ماه ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه به وقت ایران برگزار میگردد. این بازی در مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه برگزار خواهد شد.

(بیشتر…)

  • 348 بازدید
ادامه مطلب

بازی عربستان و مصر - اروگوئه و روسیه

نتیجه گروه A اضافه شد.

پخش بازی عربستان و مصر – اروگوئه و روسیه بصورت کامل و خلاصه بازی در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را می توانید از نامیا دانلود دریافت نماید. بازی عربستان و مصر – اروگوئه و روسیه در ۴ تیر ماه ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه به وقت ایران برگزار میگردد.

(بیشتر…)

  • 217 بازدید
ادامه مطلب

بازی کلمبیا و لهستان

پیش بینی بازی کلمبیا و لهستان در ادامه مطلب قرار گرفت.

پخش بازی کلمبیا و لهستان بصورت کامل و خلاصه بازی در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را می توانید از نامیا دانلود دریافت نماید. بازی کلمبیا و لهستان در ۳ تیر ماه ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه به وقت ایران برگزار میگردد. این بازی در شهر کازان در ورزشگاهی با نام کازان در گروه H مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه برگزار خواهد شد.

(بیشتر…)

  • 259 بازدید
ادامه مطلب
آپلود سنتر نامیا
آپلود سنتر نامیا
فرم ورود به حساب کاربری


حساب کاربری ندارید؟ ثبت نام کنید

زیرنویس فارسی

upload center